A COMMINATION
or denouncing of God's Anger and Judgment against Sinners
With certain Prayers to be used on the First Day of Lent, and at other times, as the Ordinary shall appoint.

After Morning Prayer, the Litany ended according to the accustomed manner, the Priest shall in the Reading-Pew or Pulpit say,

VRAARAGHYN, va oardagh crauee 'sy chenn agglish Casherick, ec toshiaght y Chargys dy row lheid ny persoonyn as v'er nyn gheddyn kyndagh jeh ard pheccah erbee, er nyn goyrt fo pennys foshlit, as er nyn gerraghey 'sy theihll shoh dy voddagh ny anmeenyn oc v'er ny hauail ayns laa yn Chiarn; as dy voddagh feallagh elley, goaill raue liorish y sampleyr oc, 've ny smoo ayns aggle dy yannoo peccah.
Ayns ynnyd shen, (derrey oddys yn oardagh cheddin ve reesht er ny choyrt ayns bree, ta mooar dy ve er ny yeearree) te smooinit mie, dy bee ec y traa shoh (ayns yn enish eu ooilley) er ny lhaih ny ayrnyn shen jeh Goo Yee ta smoo soilshaghey e vollaght noi peccee mee-arryssagh, myr t'ad goit ass y chiaghtoo Chabdil as feed jeh lioar Deuteronomy, as ynnydyn elley jeh'n Scriptyr; as dy jean shiuish [458] gansoor gys dagh briwnys, Amen: Dy vod shiuish, as raaue er ny choyrt diu jeh jymmoose mooar Yee noi peccee, 've ny sleaie er nyn ghreinnaghey dy ghoaill arrys creeoil as firrinagh, as dy immeeaght ny s'kiarailee ayns ny laghyn dangeyragh shoh; chea veih lheid ny peccaghyn, er nyn son ta shiuish goaill-rish lesh nyn meeal hene dy vel mollaght Yee cair
. CURSIT ta'n dooinney ta jannoo jalloo erbee grainnit ny roit, dy chur ooashley da.

And the People shall answer and say, Amen.

Min. Cursit t'eshyn ta gwee mollaght da e ayr as e voir.
Ans. Amen.
Min. Cursit t'eshyn ta scughey cagliagh e naboo.
Ans. Amen.
Min. Cursit t'eshyn ta cur y doal er-shaghryn.
Ans. Amen.
Min. Cursit t'eshyn ta jannoo briwnys aggairagh ayns cooish y joarree, yn chloan gyn ayr, as y ven-treoghe.
Ans. Amen. [459]
Min. Cursit t'eshyn ta bwoalley e naboo dy follit (ny gyn-ys).
Ans. Amen.
Min. Cursit t'eshyn ta brishey poosey rish ben e naboo.
Ans. Amen.
Min. Cursit t'eshyn ta goaill leagh dy stroie yn dooinney gyn loght.
Ans. Amen.
Min. Cursit t'eshyn ta cur e varrant gys dooinney, as goaill dooinney son e endeilys, as ta ayns e chree treigeil y Chiarn.
Ans. Amen.
Min. Cursit ta'n vooinjer neu-vyghinagh, ny maarderee, as adsyn ta brishey-poosey, ny sayn-toilee, adsyn ta cur ooashley da jallooyn, ny scammyltee, ny meshtallee, as ny tranlaasee.
Ans. Amen.

Minister.
FAKIN nish dy vel ooilley fo mollaght (myr ta'n phadeyr David gymmyrkey feanish) ta goll ass y raad as er-shaghryn veih annaghyn Yee, lhig dooinyn (cooinaghtyn er y vriwnys agglagh ta croghey harrish nyn ghing, as kinjagh aarloo dy huittym orrin,) chyrndaa gys y Chiarn yn Jee ain lesh dy chooilley arrys firrinagh as injillid cree; dobbe- [460] ran as trimshagh son nyn ymmyrkey-bea peccoil, soilshaghey magh as goaill-rish nyn loghtyn, as shirrey dy ymmyrkey messyn cooie son arrys. Son nish ta'n teigh er ny choyrt gys fraue ny miljyn; myr shen dy vel dy chooilley villey nagh vel gymmyrkey magh mess mie, dy ve giarit sheese as tilgit 'syn aile. Te red feer agglagh dy huittym ayns laueyn y Jee bio: Deayrtee eshyn neose er peccee, ribbaghyn, aile as brimstone, sterrym as dorrin; shoh vees y cronney oc dy iu. Son cur-my-ner, ta'n Chiarn er jeet ass yn ynnyd echey dy cherraghey mee-chraueeaght nyn lheid as ta vaghey er y thalloo. Agh quoi vees abyl dy ymmyrkey laa yn cheet echey? Quoi oddys shassoo magh tra t'eh cheet kionfenish? Ta e chleayst ayns e laue, as nee eh glenney e laare arroo, as gowee eh e churnaght stiagh 'sy thie-tashtee; agh loshtee eh yn choau lesh aile nagh bee er ny vooghey. Ta laa yn Chiarn cheet myr maarliagh 'syn oie: as tra nee deiney gra, Ta dy chooilley nhee ayns shee as sauchys; eisht hig toyrt-mow orroo doaltattym, myr ta pianyn cheet er ben tra t'ee er-troailt, as cha jean ad scapail. Eisht vees jymmoose Yee er ny hoilshaghey ayns laa yn chooilleeney, ta peccee roonagh, trooid creoghys nyn gree, er lhieeney orroo hene; ren beg y hoiaghey jeh mieys, meenid, as surranse-foddey Yee tra v'eh dy kinjagh geamagh orroo gys arrys. Eisht nee ad gea-magh orrym, (ta'n Chiarn dy [461] grah,) agh cha jeanyms clashtyn nee ad shirrey er my hon dy moghey, agh cha jean ad mee y gheddyn: as shen, son dy row dwoaie oc er tushtey, as cha ghow ad aggle y Chiarn; agh hug ad feoh da my choyrle, as ren ad beg y hoiaghey jeh my smaght. Eisht bee eh ro-anmagh dy chronkal, tra vees y dorrys dooint; as ro-anmagh dy eamagh son myghin, ec yn earish dy chairys. O coraa atchimagh dy vriwnys smoo cairagh, vees er ny ockley magh orroo, tra vees eh er ny ghra roo, Reue-jee shiuish chloan chursit gys yn aile dy bragh farraghtyn, ta kiarit cour y drogh-spyrryd as e ainleyn ! Shen-y-fa, vraaraghyn, lhig dooin tastey 'ghoaill 'sy traa, chou as ta laa yn taualtys er-mayrn; son ta'n oie cheet tra nagh vod dooinney erbee gobbraghey; Agh lhig dooin, choud as ta'n soilshey ain, credjal ayns y toilshey, as gimmeeaght myr cloan y toilshey, nagh bee mayd er nyn dilgey ayns y dorraghys sodjey mooie, raad ta keayney as snaggeraght feeacklyn. Ny lhig dooin drogh ymmyd y yannoo jeh mieys Yee, ta dy myghinagh geamagh orrin gys Ihiassaghey-bea; as jeh e chymmey erskyn-insh gialdyn leih dooin son shen ny t'er n'gholl shaghey, my ta shin lesh cree ynrick as firrinagh chyndaa huggey. Son ga dy vel ny peccaghyn ain cha jiarg as scarleod, bee ad jeant gial myr sniaghtey: as ga dy vel ad casley rish pur- [462] ple, ny-yeih bee ad jeant bane myr ollan. Chyndaa-jee (ta'n Chiarn dy-graa) veih ooilley'n olkys eu, as cha bee nyn beccaghyn oyr nyn toyrt-mow. Ceau-jee ersooyl veue ooilley nyn mee-chraueeaght ta shiu e n'yannoo; jean-jee diu hene creeaghyn noa, as spyrryd noa: re'n-fa ta shiu shirrey baase, O shiuish hie Israel; fakin nagh vel taitnys erbee ayms ayns baase peccagh, ta'n Chiarn Jee dy ghra? Chyndaa-jee eisht. as bee'n vea veayn eu. Ga dy vel shin er n'yannoo peccah, foast ta Fer ain ta loayrt er nyn son rish yn Ayr, Yeesey Creest yn Fer-cairal, as eshyn yn lhiasaghey son ny peccaghyn ain. Son v'eshyn er ny lottey son ny foiljyn ain, as er ny woalley son nyn olkys. Lhig dooin er-y-fa-shen, chyndaa huggeysyn, ta dy myghinagh jannoo soiagh jeh dy chooilley pheccagh ta dy firrinagh arryssagh; shickraghey shin hene dy vel rooin, as feer wooiagh dy phardooney shin my ta shin cheet huggey lesh arrys firrinagh; my nee mayd shin hene y injillaghey huggey, as maghey shoh gimmeeaght ayns e raaidyn; my nee mayd goaill yn whing asshagh echey, as e errey eddrym orrin, dy eiyrt er ayns injillid meenid, as graih, as ve er nyn oardrail liorish reill e Spyrryd Casherick; shirrey dy kinjagh yn gloyr echesyn, as shirveish eh dy cooie ayns nyn stayd lesh toyrt-booise. Shoh my nee mayd, nee Creest shin y livrey veih mollaght y leigh, as veigh'n vriw- [463] nys hrome jerrinagh shen nee tuittym orroosyn vees soit er y laue hoshtal; as nee eh shinyn e hoiaghey er e laue yesh, as ver e dooin bannaght graysoil e Ayrey, goardrail shin dy ghoaill eiraght ayns e reeriaght ghloyroil: gys y reeriaght cheddin dy gooidsave lesh dy chur lesh shin ooilley, er graih e vyghin erskyn earroo. Amen.

Then shall they all kneel upon their knees, and the Priest and Clerks kneeling (in the place where they are accustomed to say the Litany) shall say this Psalm.

Psalm 51. Miserere mei, Deus.
JEAN myghin orrym, O Yee, &c.
Gloyr dy row dys yn Ayr, &c.
Myr ve 'sy toshiaght, &c. [464]

Hiarn, jean myghin orrin.
Chreest, jean myghin orrin.

AYR ain, t'ayns niau; Casherick dy row dty Ennym. Dy jig dty reeriaght. Dty aigney dy row jeant er y thalloo, myr te ayns niau. Cur dooin nyn arran jiu as gagh-laa. As leih dooin nyn loghtyn, myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn 'oi. As ny leeid shin ayns miolagh; Agh livrey shin veih olk. Amen.

Min. O Hiarn, saue dty harvaantyn.
Ans. To coyrt nyn dreshteil aynyd. [465]
Min. Cur hucsyn cooney veih'n yrjey;
Ans. As jean dy bragh dy niartal fendeil ad.
Min. Cooin lhien, O Yee nyn Saualtagh;
Ans. As son gloyr dty Ennym livrey shin; bee myghinagh dooinyn peccee, er graih dty Ennym.
Min. O Hiarn, clasht rish nyn badjeryn;
Ans. As lhig dan accan ain cheet hoods.

Minister.
Lhig dooin padjer y ghoaill.
O HIARN, ta shin guee ort, dy myghinagh dy chlashtyn rish nyn badjeryn, as dy ymmyrkey lhieusyn ooilley ta goaillrish nyn beccaghyn hoods; dy vod adsyn ta nyn gooinsheansyn kyndagh rish peccah er nyn gheyrey, liorish dty phardoon vyghinagh ve er nyn seyrey, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

O YEE smoo niartal, as Ayr vyghinagh, ayds ta chymmey er dy chooilley ghooinney, as cha vel dwoaie ayd er nhee erbee dy vel oo er n'yannoo; nagh vel shirrey baase peccagh, agh shiare lhiat eh dy hyndaa veih e pheecah as ve er ny hauail; Dy myghinagh leih dooin nyn loghtyn: jean soiagh j'in as gerjee shinyn ta seaghnit as skee lesh errey nyn beccaghyn. Ta'n cliaghtey ayds dy bragh dy yannoo myghin; dhyts ny lomarcan [466] te bentyn dy leih peccaghyn. Ymmyrk lhien, er-y-fa-shen, Hiarn vie, ymmyrk lesh dty phobble, t'ou er chionnaghey reesht; ny gow er dty hoshiaght gys briwnys rish dty harvaantyn, ta ooir fardalagh, as peccee hreih; agh myr shen chyndaa dty chorree voin ta dy imlee goaill rish nyn neu-feeuid, as dy firrinagh goaill arrys son nyn voiljyn; as myr shen jean siyr dy chooney lhien 'sy theihll shoh, dy vod mayd son dy bragh ve bio mayrts ayns y theihll ta ry-heet, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Then shall the people say this that followeth, after the Minister.

CHYNDAA uss shin O Hiarn vie as myr shen bee mayd er n'n jyndaa. Bee foayroil, O Hiarn, bee foayroil da dty phobble, ta chyndaa hood ayns keayney, trostey, as padjer. Son t'ou dty Yee vyghinagh, lane dy er-reeish, jeh surranse foddey, as dy chymmey vooar. T'ou gymmyrkey lhien tra ta shin toilchin kerraghey, As ayns dty chorree smooinaghtyn er myghin. Ymmyrk lesh dty phobble, Hiarn vie, ymmyrk lhieu, As ny lhig da dty eiraght 've er ny choyrt naardey. Clasht rooin, O Hiarn, son mooar ta dty vyghin; As lurg earroo dty vyghinyn jeeagh orrin, trooid toilchinys as lhiassaghey dty Vac bannit Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Then the Minister alone shall say,

DY jean y Chiarn shin y vannaghey as y reayll; dy drog y Chiarn seose soilshey e eddin orrin, as dy der eh dooin shee nish as er son dy bragh. Amen.