The COLLECTS, Epistles and Gospels

Saints' Days

Return to previous page

[288]

St Andrew's Day.

YEE Ooilley-niartal, hug lheid y grayse da dty Ostyl casher-[289]ick Noo Andreays, dy dug eh dy leah biallys da eam dty Vac Yeesey Creest, as deiyr eh er dy arryltagh; Giall dooinyn ooilley, dy vod shinyn, er nyn eam liorish dty Ghoo casherick, jeeragh shin hene y choyrt seose dy ammyssagh dy chooilleeney dty annaghyn casherick, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Rom. x. 9.
Gospel: N. Mian iv. 18.

[291]

Saint Thomas the Apostle.

YEE Ooilley-niartal as dy bragh bio, quoi, son niartaghey sodjey yn chredjue, ren surranse dty Ostyl casherick Thomase dy ve imneagh mychione irree-seose reesht dty Vac; Giall dooin cha shickyr shen, as fegooish dooyt erbee dy chredjal ayns dty Vac Yeesey Creest, nagh bee'n chredjue ainyn dy bragh foiljagh ayns dty hilley. Clasht rooin, O Hiarn, trooid Yeesey Creest cheddin ; huggeysyn, mayrts as y Spyrryd Noo, dy row dy chooilley ooashley as gloyr, nish as er son dy bragh. Amen.

Epistle: Eph. ii. 19.
Gospel: N. Ean xx. 24.

[293]

The Conversion of St. Paul.

O YEE, ta, trooid preacheil yn Ostyl bannit yn Noo Paul, er choyrt er soilshey yn Tushtal dy hoilshean trooid y theihll: Giall ta shin guee ort, dy vod shinyn, freayll yn chyndaa yindyssagh echeysyn gys y chredjue ayns nyn gooinaghtyn, soilshaghey magh nyn mooise hoods er y hon, liorish geiyrt er yn ynsagh casherick ren eshym y livrey, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Jannoo ny Hostyllyn ix. 1.
Gospel: N. Mian xix. 27.

[297]

The Presentation of Christ in the Temple, commonly called
The Purification of Saint Mary the Virgin

YEE Ooilley-niartal as dy bragh beayn, ta shin dy imlee guee er dty Ard-ooashley reeoil, 'naght myr va dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac er y laa shoh er ny hebbal ayns y chiamble ayns dooghys yn eill ainyn; dy vod shinyn myrgeddin v'er nyn jebbal hoods lesh creeaghyn ynrick as glen, liorish y fer cheddin dty Vac Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Mal. iii. 1. Gospel: N. Luke ii. 22.

[300]

Saint Matthias's Day.

O YEE Ooilley-niartal, ren ayns ynnyd y traitoor Yuaase, reih dty harvaant firrinagh Mian dy ve jeh earroo yn daa ostyl yeig; Giall dy vod dty Agglish, dy kinjagh er ny choadey veih Ostyllyn foalsey, ve er ny reill as er ny leeideil liorish bochillyn jeidjagh as firrinagh, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Jannoo ny Hostyllyn i. 15.
Gospel: N. Mian xi. 25

[303]

The Annunciation of the Blessed Virgin Mary.

O HIARN, ta shin guee ort, deayrt dty ghrayse stiagh ayns ny creeaghyn ain; 'naght myr va Goaill-foalley dty Vac Yeesey Creest er ny hoilshaghey dooinyn liorish chaghteraght ainle; myr shen dy vod shinyn liorish e chrosh as e hurranse v'er nyn goyrt lhien gys gloyr yn Irree-seose-reesht echey, trooid y fer cheddin Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Isa. vii. 10
Gospel: N. Luke i. 26.

[306]

Saint Mark's Day.

O YEE Ooilley-niartal, ta er hroggal dty Agglish casherick er ynsagh flaunyssagh dty Hushtallagh yn Noo Mark; Cur dooin grayse, nagh bee mayd myr cloan er nyn gleayney lesh dy chooilley vlest dy ynsagh fardalagh, agh dy shickyr dy ve er nyn niartaghey ayns firrinys dty Hushtal casherick, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Eph. iv. 7.
Gospel: N. Ean xv. 1.

[309]

Saint Philip and Saint James's Day.

O YEE Ooilley-niartal, ayns fysseree firrinagh jeed's ta'n vea dy bragh beayn; Giall dooinyn dy firrinagh dy choyrt enney er dty Vac Yeesey Creest dy ve yn raad, yn irriney, as y vea; liorish geiyrt da kesmadyn dty Ostyllyn casherick, yn Noo Philip as yn Noo Jamys, dy vod mayd gimmeeaght dy shickyr ayns y raad ta leeideil gys y vea dy brash farraghtyn, trooid dty Vac cheddin Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: N. Jamys i. 1.
Gospel: N. Ean xiv. 1.

[312]

St Barnabas the Apostle.

O HIARN Yee Ooilley-niartal, ren coamrey dty Ostyl casherick Barnabas lesh ard-ghiootyn y Spyrryd Noo; Ny faag shin, ta shin guee ort, follym jeh dty [313] ymmodee giootyn, ny foast jeh grayse dy yannoo ymmyd jeu dy kinjagh gys dty ooashley as dty ghloyr, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Jannoo ny Hostyllyn xi. 22.
Gospel: N. Ean xv. 12.

[315]

St John Baptist's Day.

YEE Ooilley-niartal, liorish dty ard-chiarail va dty harvaant Ean Bashtey ayns aght yindyssagh er ny ruggey, as er ny choyrt er chaghteraght dy yannoo aarloo raad dty Vac nyn Saualtagh, liorish preacheil arrys; Cur orrin myr shen dy eiyrt da'n ynsagh as y vea chrauee echeysyn, dy vod mayd dy firrinagh arrys y ghoaill cordail rish y preacheil echey; as lurg e hampleyr dy kinjagh loayrt yn irriney, dy dunnal oghsan y choyrt da peccah, as dy meen surranse er graih yn ynrickys, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Isa. xl. 1.
Gospel: N. Luke i. 57.

[319]

Saint Peter's Day.

O YEE Ooilley-niartal, ren, liorish dty Vac Yeesey Creest, coyrt da dty Ostyl yn Noo Peddyr ymmodee giootyn ooasle, as hug oo sarey jeean da dy chur beaghey da dty hioltane; Cur, ta shin guee ort, er dy chooilley Aspick as Bochill anmey dy imneagh dy phreacheil dty Ghoo casherick, as er y pobble dy biallagh dy eiyrt da'n Goo cheddin, dy vod ad geddyn yn attey dy ghloyr vees dy bragh farraghtyn, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Jannoo ny Hostyllyn xii. 1.
Gospel: N. Mian xvi. 13

[322]

Saint James the Apostle.

GIALL, O Yee vyghinagh, 'naght myr ren dty Ostyl casherick yn Noo Jamys, treigeil e ayr as ooilley ny v'echey, gyn lhiggey-shiaghey erbee biallys y choyrt da cam dty Vac Yeesey Creest, as geiyrt ersyn; er yn aght cheddin dy vod shinyn, treigeil dy chooilley yeearree seihlltagh as foalley, ve dy bragh arryltagh dy eiyrt er dty annaghyn casherick, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Jannoo ny Hostyllyn xi. 27 and part of Chap. xii
Gospel: N. Mian xx. 20.

[325]

Saint Bartholomew the Apostle.

O YEE Ooilley-niartal as dy bragh farraghtyn, ren coyrt da dty Ostyl Parlane grayse dy firrinagh dy chredjal as dy phreacheil dty ghoo: Giall, ta shin guee ort, da dty Agglish, dy choyrt graih da'n goo slen ren eshyn y chredjal, as chammah dy phreacheil as dy ghoaill-rish yn chooid cheddin, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Jannoo ny Hostyllyn v. 12
Gospel: N. Luke xxii. 24

[327]

Saint Matthew the Apostle.

O YEE Ooilley-niartal, ren liorish dty Vac bannit geamagh er Mian veih boayrd y cheesh, dy ve ny Ostyl as Sushtallagh; Giall dooin grayse dy hreigeil dy chooilley yeearree sondagh as saynt neu-chooie dy verchys, as dy eiyrt er dty Vac cheddin Yeesey Creest, ta bio as reill mayrt's as y Spyrryd Noo, un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: 2 Cor. iv. 1
Gospel: N. Mian ix. 9.

[329]

Saint Michael and all Angels.

O YEE dy bragh farraghtyn, ta er n'oardaghey as er phointeil shirveishyn Ainleyn as deiney ayns order yindyssagh; Dy myghinagh giall, 'naght myr ta dty Ainleyn casherick dy kinjagh dy hirveish oo ayns niau; myrgeddin liorish yn oardagh ayds dy vod ad cooney lhien as fendeil shin er y thalloo, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Ashlish y N. Ean xii. 7.
Gospel: N. Mian xviii. 1.

[331]

Saint Luke the Evangelist.

YEE Ooilley-niartal, ren geamagh er Luke yn Er-lhee, e [331] voylley ta ayns y Sushtal, dy ve ny Hushtallagh as Lhee ny anmey; Dy gooidsave lhiat, liorish medshinyn slayntoil yn ynsagh hie er livrey liorishyn, dy vod ooilley doghanyn nyn anmeenyn ve er nyn lheihys, trooid toilchinys dty Vac Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 2 Tim. iv. 5.
Gospel: N. Luke x. 1.

[334]

Saint Simon and Saint Jude.

O YEE Ooilley-niartal, ta er hroggal dty AggIish er undin ny Ostyllyn as ny phadeyryn, Yeesey Creest eh hene yn ard chlagh-chorneilagh; Giall dooin dy ve myr shen sniemmit cooidjagh ayns unnaneys y Spyrryd liorish yn ynsagh ocsyn, dy vod mayd ve jeant ny hiamble casherick booisal dhyt's, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: N. Jude 1.
Gospel: N. Ean xv. 17.

[337]

All Saints' Day.

O YEE Ooilley-niartal ta er sniemmey dy cheilley dty chloan reiht ayns un sheshaght as commeeys, ayns corp spyrrydoil dty Vac Creest nyn Jiarn; Giall dooin grayse myr shen dy eiyrt er dty nooghyn bannit ayns dy chooilley chraueeaght as casherickys bea, dy vod mayd cheet gys ny eunyssyn shen erskyn insh t'ou er chiarail nyn gour ocsyn ta dy firrinagh graihagh ort, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Ashlish y N. Ean vii. 2.
Gospel: N. Mian v. 1.


Return to top