The COLLECTS, Epistles and Gospels

Whit Monday to Trinity 25

Return to previous page

Note, That the Collect appointed for every Sunday, or for any Holy-day that hath a Vigil or Eve, shall be said at the Evening Service next before.

[214]

Monday in Whitsun-week.

Epistle: Jannoo ny Hostellyn x. 34.
Gospel: N. Ean iii. 16.

[217]

Tuesday in Whitsun-week.

Epistle: Jannoo ny Hostellyn viii. 14
Gospel: N. Ean x. 1.

[219]

Trinity Sunday.

OILLEY-NIARTAL as Yee dy bragh farraghtyn, ta er choyrt dooinyn dty harvaantyn grayse, liorish goaill-rish y Chredjue firrinagh dy hoiaghey, magh gloyr y Trinaid dy bragh farraghtyn, as ayns pooar yn Ard-ooashley Flaunyssagh dy choyrt ammys da'n Unnaneys; Ta shin guee ort, dy jean oo shin y reayll shickyr ayns y Chredjue shoh, as dy jean oo dy bragh shin y choadey veih dy chooilley heaghyn; ta bio as reill, un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: Ashlish y N. Ean iv. 1.
Gospel: N. Ean iii. 1.

[223]

The first Sunday after Trinity.

O YEE, yn niart ocsyn ooilley ta coyrt nyn dreishteil aynyd; Dy myghinagh jean jeh nyn badjeryn: as er-yn-oyr, kyndagh rish annooinid y dooghys marvaanagh ain, nagh vod mayd nhee erbee ta mie y yannoo dt'egooish, giall dooin cooney dty drauyse, liorish freayll dty annaghyn: dy vod mayd uss y wooiys chammah ayns aigney as jannoo, trooid Yeesey Chreest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 N. Ean. iv . 7.
Gospel: N. Luke xvi. 19.

[227]

The second Sunday after Trinity.

O HIARN, nagh vel dy bragh failleil dy chooney lhieusyn, as dy reill adsyn t'ou dy hroggal seose ayns dty aggle as dty ghraih firrinagh; Freill shin, ta shin guee ort, fo coadey dty ard-chiarail vie, as cur orrin aggle kinjagh y ve ain roish, as graih da dt' Ennym casherick, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 N. Ean. iii. 13.
Gospel: N. Luke xiv. 16.

[230]

The third Sunday after Trinity.

O HIARN, ta shin guee ort dy myghinagh dy chlashtyn rooin; as giall dy vod shinyn, dooin t'ou er choyrt yeearree creeoil dy ghoaill padjer, ve liorish dty chooney niartal er nyn goadey as er nyn gherjaghey ayns dy chooilley ghaue as arkys, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 N. Ped. v. 5.
Gospel: N. Luke xv. 1

[233]

The fourth Sunday after Trinity.

O YEE, yn fer-coadee ocsyn ooilley ta cur nyn dreishteil aynyds, dt'egooish cha vel nhee erbee lajer, nhee erbee casherick; Bishee orrin palchey jeh dty vyghin, dy vod mayd, liort's nyn verreill as leeideilagh, myr shen goll trooid reddyn seihlltagh, nagh gaill mayd ec y jerrey ny reddyn dy bragh farraghtyn: Giall shoh, O Ayr flaunyssagh, er graih Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Rom. viii. 18
Gospel: N. Luke vi. 36.

[235]

The fifth Sunday after Trinity.

GIALL, O Hiarn, ta shin guee ort, dy vod course y theihll shoh ve cha sheeoil shen er ny oardrail liorish dty reill, dy vod dty Agglish uss y hirveish dy gerjoilagh ayns dy chooilley fea crauee, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 N. Ped. iii. 8.
Gospel: N. Luke v. 1.

[237]

The sixth Sunday after Trinity.

O YEE, ta er chiarail er ny son ocsyn ta graihagh ort, lheid [238] ny reddyn mie as ta erskyn tushtey dooinney: Deayrt ayns nyn greeaghyn lheid y graih shen hoods, dy vod shinyn, grailhagh orts erskyn dy chooilley nhee, cosney dty ghialdinyn ta erskyn ooilley ny oddys shin gearree, trooid Yeesey Creest nyn Hiarn. Amen.

Epistle: Rom. vi. 3.
Gospel: N. Mian v. 20.

[240]

The seventh Sunday after Trinity.

HIARN jeh dy chooilley phooar as niart, ta bun as toyrtyssagh dy chooilley nhee mie: Soie ayns ny creeaghyn ain graih dty Ennym, bishee aynin craueeaght firrinagh, jean shin magh lesh dy chooilley vieys, as jeh dty vyghin vooar freill shin ayns y stayd cheddin, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Rom. vi. 19
Gospel: N. Mark viii. 1.

[242]

The eighth Sunday after Trinity.

O YEE, yn ard-chiarail ayds nagh vel dy bragh failleil, ta goardrail dy chooilley nhee ayns niau as er y thalloo; Ta shin dy imlee guee orts dy choyrt ersooyl voin dy chooilley nhee oddys skielley y yannoo dooin, as dy choyrt dooin ny reddyn shen vees vondeishagh er nyn son, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Rom. vii. 12
Gospel: N. Mian vii. 15

[244]

The ninth Sunday after Trinity.

GIALL dooin, Hiarn, ta shin guee ort, yn spyrryd dy smooinaghtyn as dy yannoo dy kinjagh lheid ny reddyn as ta cairagh; dy vod shinyn, nagh vod nhee erbee dy vel mie y yannoo dt' egooish ve liorts er nyn niartaghey dy veaghey cordail rish dt'aigney, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 Cor. x. 1.
Gospel: N. Luke xvi. 1.

[247]

The tenth Sunday after Trinity.

LHIG da dty chleayshyn myghinagh, O Hiarn, ve foshlit gys padjeryn dty harvaantyn imlee; as dy vod ad nyn accanyn y gheddyn, cur orroo dy hirrey lheid ny reddyn shen as nee uss y wooiys, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 Cor. xii. 1.
Gospel: N. Luke xix. 41.

[250]

The eleventh Sunday after Trinity.

O YEE, ta soiaghey magh dty phooar Ooilley-niartal erskyn ooilley ayns soilshaghey myghin as chymmey; Dy myghinagh giall dooinyn lheid y towse jeh dty ghrayse, dy vod shinyn, roie ayns raaidyn dty annaghyn, dty ghialdynyn graysoil y gheddyn, as goaill ayrn jeh dty verchys flaunyssagh, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 Co. xv. 1.
Gospel: N. Luke xviii. 9

[252]

The twelfth Sunday after Trinity.

OOILLEY-NIARTAL as Yee dy bragh farraghtyn, ta kinjagh ny s'arryltee dy chlashtyn, na ta shinyn dy ghoaill padjer, as ta cliaghtey dy choyrt ny smoo na ta shin edyr dy yeearree ny dy hoilchin; Deayrt neose orrin palchey jeh dty vyghin, leih [253] dooin ny reddyn shen jeu ta nyn gooinsheanseyn goaill aggle, as cur dooin ny reddyn mie shen nagh vel shin feeu dy hirrey, agh trooid toilchinys as lhiasaghey Yeesey Creest dty Vac nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 2 Co. ii. 4.
Gospel: N. Mark vii. 31.

[254]

The thirteenth Sunday after Trinity.

OOILLEY-NIARTAL as Yee vyghinagh, jeh dty ghioot [255] ynrycan te cheet, dy vel dty phobble crauee cooilleeney hood's shirveish firrinagh as lowal; Giall, ta shin guee ort, dy vod shinyn cha firrinagh uss y hirveish ayns y vea shoh, nagh vaill mayd ec y jerrey dy gheddyn dty ghialdyn flaunyssagh, trooid toilchinys Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Gal. iii. 16
Gospel: N. Luke x. 23.

[258]

The fourteenth Sunday after Trinity.

YEE Ooilley-niartal as dy bragh farraghtyn, cur dooinyn yn bishaghey dy chredjue, dy hreishteil as dy ghraih; As dy vod mayd cosney shen ny t'ou uss gialdyn, cur orrin ve grailhagh er shen ny t'ou dy harey, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Gal. v. 16.
Gospel: N. Luke vii. 11.

[260]

The fifteenth Sunday after Trinity.

FREILL, ta shin guee ort, O Hiarn, dty Agglish lesh dty vyghin kinjagh; as er-yn-oyr nagh vod annooinid dooinney dt'egooish agh tuittym, freill shin dy bragh liorish dty chooney veih dy chooilley assee, as leeid shin gys dy chooilley nhee vondeishagh gys nyn saualtys, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Gal. vi. 11.
Gospel: N. Mian vi. 24.

[263]

The sixteenth Sunday after Trinity.

O HIARN, ta shin guee ort, lhig da dty hymmey kinjagh glenney as fendeil dty Agglish; as er-y-fa nagh vod ee tannaghtyn ayns sauchys fegooish dty chemmyrk, freill ee dy bragh liorish dty chooney as dty vieys, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Eph. iii. 13.
Gospel: N. Luke vii. 11.

[265]

The seventeenth Sunday after Trinity.

O HIARN, ta shin guee ort, dy vod dty ghrayse dy bragh goll roïn as geiyrt dooin; as jean shin y yannoo dy kinjagh aarloo dy chur rish dy chooilley obbyr vie, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Eph. iv. 1.
Gospel: N. Luke xiv. 1.

[268]

The eighteenth Sunday after Trinity.

HIARN, ta shin guee ort, giall da dty phobble grayse dy hassoo magh noi miolaghyn y theihll, yn eill, as y drogh-spyrryd: as lesh creeaghyn as aignaghyn glen dy eiyrt orts yn ynrycan Jee, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 N. Ped. ii. 19.
Gospel: N. Ean x. 11.

[270]

The nineteenth Sunday after Trinity.

O YEE, son wheesh as dt'egooish nagh vel shin abyl dy dty wooiys; Dy myghinagh giall dy vod dty Spyrryd Casherick ayns dy chooilley nhee nyn greeaghyn y leeideil as y reill, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Eph. iv. 17.
Gospel: N. Mian ix. 1.

[273]

The twentieth Sunday after Trinity.

O YEE Ooilley-niartal as smoo vyghinagh, jeh dty vieys feoilt freill shin ta shin guee ort, veih dy chooilley nhee oddys aggair y yannoo rooin; dy vod shin ve aarloo, chammah ayns corp as annym, dy aggindagh dy chooilleeney ny reddyn shen bailt's ve er ny yannoo, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Eph. v. 15.
Gospel: N. Mian xx. 1.

[275]

The twenty-first Sunday after Trinity.

GIALL, ta shin guee ort, Hiarn vyghinagh da dty phobble firrinagh pardoon as shee, dy vod ad v'er nyn ghlenney veih ooilley nyn beccaghyn, as uss y hirveish lesh aigney sheelt, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Eph. vi. 10.
Gospel: N. Ean iv. 46.

[278]

The twenty-second Sunday after Trinity.

HIARN, ta shin guee ort dy reayll dty lught-thie un Agglish ayns craueeaght kinjagh, dy vod ee trooid dty choadey ve seyr veih dy chooilley arkys, as dy crauee er ny choyrt dy dty hirveish ayns obbraghyn mie, gys gloyr dty ennym, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Phil. i. 3.
Gospel: N. Mian xviii. 21.

[281]

The twenty-third Sunday after Trinity.

O YEE nyn gemmyrk as niart, bun dy chooilley chraueeaght; Bee arryltagh, ta shin guee ort, dy chlashtyn rish padjeryn crauee dty Agglish; as giall ny reddym shen ta shin lesh credjue dy yeearree, dy vod mayd dy slane y chosney, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Phil. iii. 17.
Gospel: N. Mian xxii. 15.

[283]

The twenty-fourth Sunday after Trinity.

O HIARN ta shin guee ort, feayshil dty phobble veih nyn voiljyn: trooid dty vieys feoilt dy vod mayd ooilley ve er nyn livrey vieh kianglaghyn ny peccaghyn shen, ta shin liorish nyn annooinid er n'yannoo. Giall shoh, O Ayr flaunyssagh, er graih Yeesey Creest, nyn Jiarn bannit as Saualtagh. Amen.

Epistle: Col. i. 3.
Gospel: N. Mian ix. 18.

[286]

The twenty-fifth Sunday after Trinity.

GLEEASHEE seose, ta shin guee ord, O Hiarn, aignaghyn dty phobble firrinagh, dy vod ad gymmyrkey magh dy palchey yn mess dy obbraghyn mie, as ve liort's dy palchey er nyn gooilleeney, trood Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Jer. xxiii. 5
Gospel: N. Ean vi. 5.

[288] If there be any more Sundays before Advent-Sunday, the Service of some of those Sundays that were omitted after the Epiphany, shall be taken in to supply so many as are here wanting. And if there be fewer, the overplus may be omitted: Provided that this last Collect, Epistle, and Gospel, shall always be used upon the Sunday next before Advent.


Continued on next page
Return to top