The COLLECTS, Epistles and Gospels

Lent 1 to Whit Sunday

Return to previous page

Note, That the Collect appointed for every Sunday, or for any Holy-day that hath a Vigil or Eve, shall be said at the Evening Service next before.

[100]

The First Sunday in Lent.

O HIARN, ren er y ghraih ainyn trostey da-eed laa as da-eed oie; Cur dooin grayse dy chliaghtey lheid y smaght as nee yn eill y injillaghey gys y Spyrryd, dy vod mayd dy-bragh ve biallagh da dty choyrleyn casherick ayns ynrickys as craueeaght firrinagh, gys yn ooashley as y ghloyr ayds, ta bio as reill marish yn Ayr as y Spyrryd Noo, un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: 2 Cor. vi. 1
Gospel: N. Mian iv. 1.

[102]

The second Sunday in Lent.

YEE Ooilley-niartal, ta fakin nagh vel veg y phooar ain j'in hene dy chooney lhien hene ; Freaill shin chammah er cheumooie ayns nyn gallinyn, as er cheu sthie ayns nyn anmeenyn, dy vod mayd ve er nyn vendeil veih dy [103] chooilley arkys oddys taghyrt da'n challin, as veih dy chooilley ghrogh smooinaght oddys soiaghey er as aggair y yannoo da' n annym, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn, Amen.

Epistle: 1 Thess. iv. 1.
Gospel: N. Mian xv. 21.

[105]

The third Sunday in Lent.

TA shin guee ort, Yee Ooilley-niartal, jeeagh er yeearreeyn creeoil dty harvaantyn imlee, as sheeyn magh laue yesh dty Ard-ooashley dy ve nyn vendeilys noi ooilley nyn noidyn, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Ephes. v. 1
Gospel: N. Luke xi. 14.

[108]

The fourth Sunday in Lent.

GIALL, ta shin guee ort, Yee Ooilley-niartal, dy vod shinyn, ta son nyn ghrogh yannoo dy feeu toilchin dy ve er nyn gerraghey, ve liorish gerjagh dty ghrayse dy myghinagh er nyn veaysley, trooid nyn Jiarn as Saualtagh Yeesey Creest. Amen.

Epistle: Gal. iv. 21
Gospel: N. Ean vi. 1.

[112]

The fifth Sunday in Lent.

TA shin guee ort, Yee Ooilley-niartal, dy myghinagh dy yeeaghyn er dty phobble; liorish dty viesh vooar dy vod ad dy kinjagh v'er nyn reill as er nyn goadey, chammah ayns corp as annym, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Heb. ix. 11.
Gospel: N. Ean vii. 46

[114]

The Sunday next before Easter.

YEE Oooilley-niartal as dy bragh farraghtyn, ta jeh dty ghraih meigh gys sheelnaue, er choyrt dty Vac nyn Saualtagh Yeesey [115] Creest, dy ghoaill er y dooghys ainyn, as dy hurranse baase er y chrosh, dy voddagh ooilley sheelnaue geiyrt er sampleyr yn injillid vooar echey; Dy myghinagh giall, dy vod shin chammah geiyrt er sampleyr y veenid echey, as myrgeddin ayrn y ghoaill jeh'n irree-seose-reesht echeysyn, trooid y fer cheddin Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Phil. ii. 5.
Gospel: N. Mian xxvii. 1

[130]

Monday before Easter.

Epistle: Isaiah lxiii. 1.
Gospel: N. Mark xiv. 1.

[141]

Tuesday before Easter.

Epistle: Isaiah l. 5.
Gospel: N. Mark xv. 1.

[148]

Wednesday before Easter.

Epistle: Heb. lx. 16.
Gospel: N. Luke xxii. 1

[156]

Thursday before Easter.

Epistle: 1 Cor. xi. 17.
Gospel: N. Luke xxiii. 1.

[164]

Good Friday.

YEE Ooilley-niartal, ta shin guee ort lesh foayr dy yeeaghyn er shoh dty lught-thie, er y hon va nyn Jiarn Yeesey Creest booiagh dy ve er ny vrah, as er ny livrey seose gys laueyn deiney meechrauee, as dy hurranse baase er y chrosh; ta nish bio as reill [165] mayrts as y Spyrryd Noo, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

OOILLEY-NIARTAL as Yee dy bragh farraghtyn, liorish y Spyrryd ayds ta slane corp yn Agglish er ny reill as er ny chasherickey; Jean soiagh jeh nyn aghinyn as nyn badjeryn ta shin chebbal kiongoyrt rhyts son dy chooilley stayd dy leih ayns dty Agglish casherick, dy vod dy chooilley olt jeh'n cheshaght cheddin, ayns yn oik as y chirveish echey, dy firrinagh as dy crauee uss y hirveish, trooid nyn Jiarn as nyn Saualtagh Yeesey Creest. Amen.

O YEE vyghinagh, t'er chroo dy chooilley ghooinney, as cha vel dwoaie ayd er nbee erbee t'ou er n'yannoo, chamoo bailt's baase peccagh, agh ny-sleaie dy beagh eh er ny hyndaa veih c olkys as ve bio; Jean myohin er ooilley ny Hewnyn, Turkyn, Anchredjuee, as Shaghrynee veih'n chredjue; as gow voue dy chooilley vee-hushtey, creoghys cree, as soiagh beg jeh dty ghoo; as myr shen cur lhiat ad thie, Hiarn vannit gys dty hioltane hene, dy vod ad ve er nyn sauail mastey fooilliagh ny Israeliteyn firrinagh, as er nyn yannoo un woaillee fo un vochilley, Yeesey Creest nyn Jiarn, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd Casherick, un jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: Heb. x. 1.
Gospel: N. Ean xix. 1

[179]

Easter Even.

GIALL, O Hiarn, 'naght myr ta shin bashtit gys baase dty Vac bannit nyn Saualtagh Yeesey Creest; myr shen liorish dy kinjagh smaghtaghey nyn yeearreeyn neu-ghlen, dy vod mayd ve oanluckit mârish; as trooid yn oaie as giat y vaaish, dy vod mayd goll gys yn irree-seose-reesht gerjoilagh ain, son y toilchinys echeysyn hur baase, as va oanluckit, as dirree seose reesht er nyn son ain, dty Vac Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 N. Ped. iii. 17.
Gospel: N. Mian xxvii. 57.

[181]

Easter Day.

At Morning Prayer, instead of the Psalm, [O come, let us sing, &c.] these Anthems shall be sung or said.

TA Creest yn Eayn-caisht ain er ny oural er-nyn-son; lhig dooin er-y-fa shen freayll yn feailley: Cha nee lesh y chenn soorid, chamoo lesh y soorid dy ghoanlys as olkys: ag lesh yn arran millish dy ynrickys as firrinys. 1 Cor. v. 7.
NISH dy vel Creest er n'irree veih ny merriu, cha vel eh [182] dy gheddyn baase arragh: cha vel pooar erbee sodjey ec y vaase harrish. Son liorish dy dooar eh baase, hooar eh baase, gys peceah un cheayrt: agh liorish dy vel eh bio, t'eh bio gys Jee. Myr shen myrgeddin jeeagh-jee erriu hene dy ve marroo dy jarroo gys peccah; agh bio gys Jee, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Rom. vi. 9.
TA Creest er n'irree veih ny merriu, as er jeet dy ve yn chied vess jeusyn ren cadley. Son fakin dy nee liorish dooinney haink baase; liorish dooinney myrgeddin haink yn irree-seose-reesht veih ny merriu. Son 'naght myr liorish Adam ta ooilley geddyn baase, myr shen myrgeddin liorish Creest bee ooilley jeant bio. 1 Cor. xv. 20.
Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac: as gys y Spyrryd Noo.
Myr ve 'sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh; seihll gyn jerrey. Amen.

The Collect.
YEE Ooilley-niartal, ta trooid dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac Yeesey Creest, er gheddyn barriaght er y vaase, as er vosley dooinyn giat yn vea dy bragh farraghtyn; Ta shin dy imlee guee ort, 'naght myr liorish dty ard ghrayse dy leeideil shin, t'ou coyrt ayns nyn aignaghyn yeearreeyn mie, myr shen liorish dty chooney kinjagh dy vod mayd shen y chur lhien gys jerrey mie, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd Noo, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: Heb. ix. 11.
Gospel: N. Ean vii. 46

[184]

Monday in Easter-week

YEE Ooilley-niartal, ta trooid dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac Yeesey Creest, er gheddyn barriaght er y vaase, as er vosley dooinyn giat yn vea dy bragh farraghtyn; Ta shin dy imlee guee ort, 'naght myr liorish dty ard-ghrayse dy leeideil shin, t'ou coyrt ayns nyn aignaghyn yeearreeyn mie, myr shen liorish dty chooney kinjagh dy vod mayd shen y chur lhien gys jerrey mie, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd Noo, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: Jannoo ny Hostyllyn x. 34.
Gospel: N. Luke xxiv. 13

[189]

Tuesday in Easter-week

YEE Ooilley-niartal, ta trooid Vac dty ynrycan er-ny-gheddyn Yeesey Creest, er gheddyn barriaght er y vaase as er vosley dooinyn giat yn vea dy bragh farraghtyn; Ta shin dy imlee guee ort, 'naght myr liorish dty ard-ghrayse dy leeideil shin, t'ou coyrt ayns nyn aignaghyn yeearreeyn mie, myr shen liorish dty chooney kinjagh dy vod mayd shen y chur lhien gys jerrey mie, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd Noo, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: Jannoo ny Hostyllyn xiii. 26.
Gospel: N. Luke xxiv. 36

[193]

The first Sunday after Easter.

AYR Ooilley-niartal, t'er choyrt dty ynrycan Vac dy hurranse baase son nyn beccaghyn, as dy irree reesht dy heyrey shin; Giall dooin myr shen dy chur ersooyl yn soorid dy ghoanlys, as dy olkys, dy vod mayd dy kinjagh uss y hirveish ayns glennid bea as firrinys, trooid toilchinys y fer cheddin dty Vac Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 N. Ean. v. 4
Gospel: N. Ean xx.19.

[195]

The second Sunday after Easter.

YEE Ooilley-niartal, t'er choyrt dty Vac ynrycan dy ve dooinyn chammah oural son peccah, as myrgeddin sampleyr dy vea chrauee; Cur dooin grayse dy vod mayd kinjagh dy feer wooisal soiaghey jeh shen e vannaght erskyn-carroo, as myrgeddin dy vod mayd gagh-laa shin hene y chliaghtey dy eiyrt er kesmadyn bannit yn vea smoo casherick echeysyn, trooid Yeesey Creest cheddin nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 N. Ped. ii. 19.
Gospel: N. Ean x. 11.

[197]

The third Sunday after Easter.

YEE Ooilley-niartal, ta soilshaghey dauesyn ta ayns shaghrynys, soilshey dty irriney dy vod ad chyndaa reesht gys raad ny cairys; Giall dauesyn ooilley ta, goit stiagh ayns sheshaght credjue Chreest, dy vod ad chea veih ny reddyn as ta shen ta noi hyn Gredjue, as geiyrt er ooilley lheid ny reddyn as ta cordail rish y chood cheddin, trooid nyn Jiarn Yeesey Creest. Amen.

Epistle: 1 N. Ped. ii. 11.
Gospel: N. Ean xvi. 16.

[200]

The fourth Sunday after Easter.

YEE Ooilley-niortal, oddys dty lomarcan reill aignaghyn; as yeearreeyn mee-reilltagh deiney peccoil; Giall da dty phobble, dy vod ad graih y choyrt da shen ny t'ou dy harey, as gearree shen ny t'ou dy ghialdyn; myr shen mastey ymmoddee-filley caghlaaghyn y theihll, dy vod nyn greeaghyn dy shickyr ayns shen ve soit, raad ta maynrys firrinagh er ny gheddyn Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: N. Jamys i. 17.
Gospel: N. Ean xvi. 5.

[202]

The fifth Sunday after Easter.

O HIARN, void's ta dy chooilley nhee mie cheet; Giall dooinyn dty harvaantyn imlee, dy vod mayd liorish bree dty Spyrryd casherick smooinaghtyn er ny reddyn shen ta mie, as liorish dty leeideilys vyghinagh yn chooid cheddin y chooilleeney, trooid nyn Jiarn Yeesey Creest. Amen.

Epistle: N. Jamys i. 22.
Gospel: N. Ean xvi. 23.

[205]

The Ascension-day

GIALL, ta shin guee ort, Yee Oilley-niartal, 'naght myr ta shin credjal dy vel dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac nyn Jiarn Yeesey Creest er gholl seose gys ny niaughyn; myr shen dy vod shinyn myrgeddin ayns cree as aigney goll seose gys shen, as beaghey dy kinjagh mârishyn, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd Noo, un jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: Jannoo ny Hostellyn i. 1.
Gospel: N. Mark xvi. 14.

[208]

Sunday after Ascension-day.

O YEE, Ree ny ghloyr, t'er hroggal seose di ynrycan Vac Yeesey Creest lesh ard-varriaght gys dty reeriaght ayns niau: Ta shin guee ort gyn dy aagail shin fegooish gerjagh, agh cur hooin dty Spyrryd Noo dy gherjaghey shin, as dy hroggal shin seose gys yn ynnyd cheddin raad ta nyn Saualtagh Creest er gholl roïn; ta bio as reill mayrts as y Spyrryd Noo, un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: 1 N. Ped. iv. 7.
Gospel: N. Ean xv. 26 as ayrn jeh'n 16 Chab.

[210]

Whit-Sunday.

O YEE, ren myr ec yn imbagh shoh gynsaghey creeaghyn dty phobble firrinagh, liorish coyrt hue soilshey dty Spyrryd Casherick; Giall liorish y Spyrryd cheddin dy vod tushtey cairagh 've ain ayns dy chooilley nhee, as dy kinjagh dy ghoaill boggey ayns y gerjagh casherick echeysyn, trooid toilchinys Chreest Yeesey nyn Saualtagh, ta bio as reill mayrt's, ayns unnaneys y Spyrryd cheddin, un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: Jannoo ny Hostellyn ii. 1
Gospel: N. Ean xvi. 15.


Continued on next page
Return to top