The COLLECTS, Epistles and Gospels

Advent Sunday to Ash Wednesday

Note, That the Collect appointed for every Sunday, or for any Holy-day that hath a Vigil or Eve, shall be said at the Evening Service next before.

[41]

The first Sunday in Advent.

YEE Ooilley-niartal, cur dooin grayse dy vod mayd tilgey ersooyl obbraghyn y dorraghys, as cur orrin eilley'n toilshey, nish ayns y traa jeh'n vea varvaanagh shoh, (ayn haink dty Vac Yeesey Creest dy yeeaghyn shin ayns injillid vooar;) ec y laa jerrinagh, tra hig eh reesht ayns e ard-ooashley ghloyroil, dy vriwnys ny bioee as ny merriu, dy vod mayd girree gys y vea dy bragh beayn, ny hrooidsyn ta bio as reill mayrts as y Spyrryd Noo, nish as dy bragh. Amen.
This Collect is to be repeated every day, with the other Collects in Advent, until Christmas Eve.

Epistle: Rom. xiii. 8.
Gospel: N. Mian xxi. 1

[44]

The second Sunday in Advent.

HIARN vannit, t'er n'oardaghey ooilley ny Scriptyryn casherick dy ve scruit son yn ynsagh ainyn; Giall dy vod mayd ayns lheid yn aght ad y chlashtyn, ad y lhaih, tastey choyrt daue, ad y ynsaghey, as ayns nyn greeaghyn smooinaghtyn orroo, liorish meenid as gerjagh dty Ghoo casherick, dy vod mayd lesh gennallys goaill, as dy bragh cummal shickyr yn treishteil bannit jeh'n vea dy bragh farraghtyn, t'ou er choyrt dooin ayns nyn Saualtagh Yeesey Creest. Amen.

Epistle: Rom. xv. 4.
Gospel: Luke xxi. 25.

[47]

The third Sunday in Advent.

O HIARN Yeesey Creest, ren ec y chied cheet ayd dty haghter y choyrt magh royd dy yannoo aarloo dty raad; Giall dy vod Shirveishee as Stiurtyn ny folliaghtyn ayds myr shen myrgeddin dty raad y yannoo rea as aarloo, liorish chyndaa creeaghyn ny mee-viallee gys creenaght yn vooinjer chairagh; ec y nah heet ayds dy vriwnys y theihll, dy vod mayd v'er ny gheddyn dy ve pobble feeu ayns y chilley ayds, ta bio as reill marish yn Ayr as y Spyrryd Noo, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: 1 Cor. iv. 1
Gospel: Mian. xi. 2

[49]

The fourth Sunday in Advent.

O HIARN, trog seose dty phooar, (ta shin guee ort) as tar ny-vud ain, as lesh niart vooar cur couyr dooin; son wheesh as dy vel shin, trooid nyn beccaghyn as nyn mee-chraueeaght, dy mooar er nyn lhiettal as er nyn gumrail ayns roie yn race ta soit rön, dy vod dty ghrayse as dty vyghin feoilt dy leah cooney lhien as livrey shin, trooid lhiasaghey dty Vac nyn Jiarn; huggeysyn, mayrts as y Spyrryd Noo, dy row ooashley as gloyr, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: Phil. iv. 4
Gospel: N. Ean i. 19.

[51]

The Nativity of our Lord, or the Birth-day of CHRIST, commonly called Christmas-day.

YEE Ooilley-niartal, t'er choyrt dooin dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac dy ghoaill er y dooghys ainyn, as myr ec yn imbagh shoh dy v'er ny ruggey jeh Moidyn ghlen; Giall dy vod shinyn, ruggit reesht, as jeant dty chloan liorish doltanys as grayse, ve dagh-laa er nyn yannoo ass-y-noa liorish dty Spyrryd Casherick, trooid y fer cheddin nyn Jiarn Yeesey Creest, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd cheddin, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: Heb. i. 1.
Gospel: N. Ean i. 1

[54]

St. Stephen's Day.

GIALL, O Hiarn, ayns ooilley nyn surranse ayns shoh wass er y thalloo, son gymmyrkey feanish jeh'n irriney ayd's, dy vod mayd dy gyere jeeaghyn seose gys niau, as liorish credjue, cur- [55] my-ner yn ghloyr vees er ny hoilshaghey; as liorish ve lhieent lesh y Spyrryd Noo, gynsaghey dy chur graih da as dy vannaghey ny tranlaasee ain, lurg sampleyr yn Noo Steaon yn chied er hur baase son dty Chredjue, va goaill padjer son e ghunveryn hoods, O Yeesey vannit, ta shassoo ec laue yesh Yee dy chur cooney dauesyn ooilley ta surranse er dty hon's, yn ynrycan fer ta eddyr shin as sheer loayrt er-nyn-son. Amen.
Then shall follow the Collect of the Nativity; which shall be said continually unto New-year's Eve.

Epistle: Jannoo ny Ostyllyn vii. 55
Gospel: N. Mian xxiii. 34.

[57]

St. John the Evangelist's Day.

HIARN vyghinagh, ta shin guee ort dy hilgey dty ghoullyn sollys dy hoilshey er dty Agglish, dy vod ee, er ny hoilshaghey lesh ynsagh dty Ostyl bannit as dty Hushtalagh y Noo Ean, myr shen gimmeeaght ayns soilshey dty irriney, ec y jerrey dy vod ee cheet gys soilshey yn vea dy bragh farraghtyn, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 1 N. Ean i. 1.
Gospel: N. Ean xxi. 19

[59]

The Innocents' Day.

O YEE Ooilley-niartal, ta ass beïll oikanyn as cloan er y [60] cheeagh er oardaghey niart, as hug oo er paitchyn dy dty ghloyraghey liorish y baase oc : Smaghtee as cur naardey dy chooilIey pheccah aynin, as myr shen niartee shin lesh dty ghrayse, liorish önid nyn mea, as shickyrys nyn gredjue gys eer baase, dy vod mayd gloyr y choyrt da dty Ennym casherick, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Ashlish y N. Ean xiv. 1.
Gospel: N. Mian ii. 13

[62]

The Sunday after Christmas-day.

YEE Ooilley-niartal, t'er choyrt dooin dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac dy ghoaill er y dooghys ainyn, as myr ec yn imbagh shoh dy v'er ny ruggey jeh Moidyn ghlen; Giall dy vod shinyn, ruggit reesht, as jeant dty chloan liorish doltanys as grayse, ve gagh laa er nyn yannoo ass y noa liorish dty Spyrryd Casherick, trooid y fer cheddin nyn Jiarn Yeesey Creest, ta bio as reill mayrts, as y Spyrryd cheddin, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: Gal. iv. 1
Gospel: N. Mian i. 18

[66]

The Circumcision of Christ.

YEE Ooilley-niartal hug er dty Vac bannit dy ve er ny ghiarey-chymmylt, as biallagh gys y leigh er graih dooinney: Giall dooinyn yn giarey-chymmylt firrinagh jeh'n Spyrryd, dy vod nyn greeaghyn as ooilley nyn oltyn ve smaghtit veih dy chooilley haynt seihlltagh as foalley, as ayns dy chooilley nhee dy vod mayd biallys y choyrt da dt'aigney bannit, trooid y fer cheddin dty Vac Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Rom. iv. 8.
Gospel: N. Luke ii. 15

[69]

The Epiphany, or the Manifestation of Christ to the Gentiles.

O YEE, ren liorish leeideilys rollage soilshaghey dty ynrycan er-ny-gheddyn Vac da ny Ashoonyn-quaagh; Dy myghinagh giall, dy vod shinyn, ain ta enney ort nish liorish credjue, lurg y vea shoh soylley ghoaill jeh dty Yeeys ghloyroil, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Eph. iii. 1.
Gospel: N. Mian ii. 1

[72]

The first Sunday after the Epiphany.

O HIARN, ta shin guee ort dy myghinagh dy yannoo soiagh jeh padjeryn dty phobble ta geamagh ort, as giall dy vod ad chammah fakin as toiggal cre ny reddyn lhisagh ad y yannoo, as myrgeddin dy vod grayse as pooar ve oc dy firrinagh dy chooilleeney yn chooid cheddin, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Rom. xii. 1.
Gospel:. N. Luke ii. 41

[74]

The second Sunday after the Epiphany.

YEE Ooilley niartal as dy bragh farraghtyn, ta reill dy [75] chooilley nhee ayns niau as er y thalloo; Dy myghinagh clasht rish aghinyn dty phobble, as cur dooin dty hee ooilley laghyn nyn mea, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Rom. xii. 6.
Gospel: N. Ean ii. 1

[77]

The third Sunday after the Epiphany.

O OILLEY-NIARTAL as Yee dy bragh farraghtyn, jeeagh dy myghinagh er ny annooinidyn ain, as ayns dy chooilley ghaue as êgin, sheeyn magh dty laue yesh dy chooney lhien as dy endeil shin, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Rom. xii. 16.
Gospel: N. Mian viii. 1.

[80]

The fourth Sunday after the Epiphany.

O YEE, ayd ta fys dy vel shin soit ayns mean whilleen gaue mooar nagh vod mayd, kyndagh rish annooinid y dooghys ain, ec dy chooilley hraa shin hene y reill dy kiart. Giall dooin lheid y niart as coadey as oddys nyn gummal seose ayns dy chooilley ghaue, as nyn ymmyrkey trooid dy chooilley violagh, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Rom. xiii. 1.
Gospel: N. Mian viii. 23.

[83]

The fifth Sunday after the Epiphany.

O HIARN, ta shin guee ort dy reayll dty Agglish as dty lught-thie dy kinjagh ayns dty chredjue firrinagh; dy vod adsyn ta coyrt nyn marrant ny lomarcan er treishteil dty ghrayse flaunyssagh, ve dy bragh er nyn vendeil liorish dty phooar's niartal, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Col. iii.12.
Gospel: N. Mian xiii. 24.

[85]

The sixth Sunday after the Epiphany.

O YEE, dty Vac's bannit v'er ny hoilshaghey dy stroie obbraghyn y drogh spyrryd, as dy yannoo shin nyn gloan dy Yee, as eiraghyn jeh'n vea dy bragh farraghtyn; Giall dooin, ta shin guee ort, liorish y treishteil shoh y ve ain, dy vod mayd shin hene y casherickey, dy jarroo myr t'eshyn Casherick; tra nee eh soilshaghey eh hene reesht lesh pooar as gloyr vooar, dy vod [86] mayd ve er nyn yannoo casley rishyn ayns y reeriaght gloyroil echey ta dy bragh farraghtyn; raad mayrts, O Ayr, as mayrts, O Spyrryd Casherick, t'eh bio as reill dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: 1 N. Ean iii. 1.
Gospel: N. Mian xxiv. 23.

[87]

The Sunday called Septuagesima, or the third Sunday before Lent.

O HIARN, ta shin guee ort, dy foayroil dy chlashtyn padjeryn dty pobble; dy vod shinyn ta dy cairagh er nyn [88] gerraghey son nyn loghtyn, ve dy myghinagh er nyn livrey liorish dty vieys, son gloyr dty Ennym's, trooid Yeesey Creest nyn Saualtagh, ta bio as reill mayrts as y Spyrryd Casherick, dy bragh un Jee, seihll gyn jerrey. Amen.

Epistle: 1 Cor. ix. 24.
Gospel: N. Mian xx. 1.

[90]

The Sunday called Sexagesima, or the second Sunday before Lent.

O HIARN Yee, ta fakin nagh vel shin coyrt nyn dreishteil ayns nhee erbee ta shin dy yannoo; Dy myghinagh giall dy vod shinyn liorish dty phooar's ve er nyn vendeil veih dy chooilley arkys, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: 2 Cor. xi. 19.
Gospel: N. Luke viii. 4.

[94]

The Sunday called Quinquagesima, or the next Sunday before Lent.

O HIARN, t'er n'ynsaghey dooin nagh neeu ooilley nyn obbraghyn monney fegooish graih; Cur neose dty Spyrryd casherick, as deayrt ayns ny creeaghyn ain yn gioot smoo ooasle shen dy ghiastyllys, yn eer kiangley dy hee, as jeh dy chooilley ghrayse, n'egooish quoi-erbee ta bio, t'eh coontit marroo kiongoyrt rhyt's. Giall shoh er graih dty ynrycan Vac Yeesey Creest. Amen.

Epistle: 1 Cor. xiii. 1.
Gospel: N. Luke xviii. 31.

[97]

The first Day of Lent, commonly called Ash-Wednesday.

YEE Ooilley-niartal as dy bragh farraghtyn, ayds nagh vel dwoaie er nhee erbee dy vel oo er n'yannoo, as t'ou leih ny peccaghyn ocsyn ooilley ta arryssagh; Croo as jean aynin creeaghyn noa as arryssagh, dy vod shin liorish dy cooie dobberan son nyn beccaghyn, as goaill-rish nyn [98] neu-feeuid, geddyn voids, yn Jee jeh dy chooilley vyghin, slane feayshley as leih, trooid Yeesey Creest nyn Jiarn. Amen.

Epistle: Joel ii.12.
Gospel: N. Mian vi. 16.


Continued on next page
Return to top