At Morning Prayer

The ATHANASIAN CREED

[17]
Upon these feasts; Christmas-day; the Epiphany, Saint Matthias, Easter-day, Ascension-day, Whitsunday, Saint John Baptist, Saint James, Saint Bartholomew, Saint Matthew, Saint Simon and Saint Jude, Saint Andrew, and upon Trinity-Sunday, shall be sung or said at Morning Prayer, instead of the Apostles' Creed, this Confession of our Christian Faith commonly called The Creed of Saint Athanasius, by the Minister and People standing.

Quicunque vult.
 1. QUOI-erbee saillish dy v'er ny hauail; roish dy chooilley nhee te ymmyrchagh dy gum eh yn Credjue Cadjin (Creestee).
 2. Yn Credjue cheddin, mannagh jean dagh unnane y reayll slane as glen; fegooish dooyt nee eh cherraghtyn son dy bragh.
 3. As shoh yn Credjue Cadjin; Dy der mayd ooashley da un Jee ayns y Trinaid, as da'n Trinaid ayns Unnaneys;
 4. Cha nee goaill yn derrey Phersoon son y Persoon elley : ny scarrey yn Vree.
 5. Son t'ayn un Phersoon jeh'n Ayr, Persoon elley jeh'n Mac; as Persoon elley jeh'n Spyrryd Noo.
 6. Agh ta Jeeys yn Ayr, yn Mac, as y Spyrryd Noo, ooilley unnane; yn Ghloyr corrym, yn Ard-ooashley cobeayn.
 7. Lheid as ta'n Ayr, lheid shen ta'n Mac: as lheid ta'n Spyrryd Noo. [18]
 8. Yn Ayr gyn-chroo, yn Mac gyn-chroo: as y Spyrryd Noo gyn-chroo.
 9. Yn Ayr erskyn roshtyn nyn dushtey; yn Mac erskyn roshtyn nyn dushtey; as y Spyrryd Noo erskyn nyn dushtey.
 10. Yn Ayr dy bragh beayn, yn Mac dy bragh beayn: as y Spyrryd Noo dy bragh beayn;
 11. As foast cha vel ad three dy bragh beayn : agh unnane dy bragh beayn.
 12. Myrgeddin myr nagh vel ayn three erskyn roshtyn nyn dushtey, ny three gyn-chroo; agh unnane gyn-chroo, as unnane erskyn roshtyn nyn dushtey;
 13. Myr shen myrgeddin ta'n Ayr Ooilley-niartal, yn Mac Ooilley-niartal; as y Spyrryd Noo Ooilley-niartal :
 14. As foast cha nee three Ooilley-niartallyn ad : agh un Ooilley-niartal.
 15. Myr shen ta'n Ayr Jee, tan Mac Jee: as ta'n Spyrryd Noo Jee :
 16. As foast cha vel ad three Jeeaghyn : agh un Jee.
 17. Myr shen myrgeddin ta'n, Ayr Chiarn, yn Mac Chiarn : as y Spyrryd Noo Chiarn;
 18. As foast cha nee three Chiarnyn ad : agh un Chiarn:
 19. Son naght myr ta shin kianlt liorish y firrinys Chreestee : dy ghoaill rish dagh Persoon er-Iheh dy ve Jee as Chiarn;
 20. Myr shen ta shin er nyn Ihiettal liorish y Credjue Cadjin (Creestee), dy ghra, Dy vel ayn three Jeeaghyn, ny three Chiarnyn.
 21. Cha vel yn Ayr jeant jeh veg : chamoo er ny chroo, ny er ny gheddyn. [19]
 22. Ta'n Mac jeh'n Ayr ny lomarcan : cha nee er ny yannoo, ny er ny chroo, agh er ny gheddyn.
 23. Ta'n Spyrryd Noo jeh'n Ayr, as jeh'n Mac : chamoo er ny yannoo, ny er ny chroo, ny er ny gheddyn, agh cheet magh (voue).
 24. Myr shen ta ayn un Ayr, cha nee three Ayraghyn: un Vac, cha nee three Mec: un Spyrryd Noo, cha nee three Spyrrydyn Noo.
 25. As ayns y Trinaid shoh cha vel unnane roish, ny lurg fer elley : cha vel unnane ny smoo ny ny sloo na fer elley;
 26. Agh ta'n slane three Persoonyn co-beayn cooidjagh: as co-chorrym.
 27. Myr shen ayns dy chooilley nhee, myr ve rait roie: ta ooashley dy ve er ny choyrt da'n Unnaneys ayns y Trinaid, as da'n Trinaid ayns Unnaneys.
 28. Shegin dasyn er-y-fa-shen saillish ve er ny hauail : smooinaghtyn myr shoh jeh'n Trinaid.
 29. Ny sodjey, te ymmyrchagh gys saualtys dy bragh farraghtyn : dy bee myrgeddin credjue cairagh echey mychione Goaill-foalley nyn Jiarn Yeesey Creest.
 30. Son y Credjue cairagh eh, dy jean mayd credjal as goaill-rish : nyn Jiarn Yeesey Creest, Mac Yee, dy ve Jee as dooinney;
 31. Jee jeh Bree yn Ayr, er ny gheddyn roish ny seihllyn : as Dooinney, jeh Stoo e Voir, ruggit ayns y theihll;
 32. Slane Jee, as slane Dooinney; jeh annym resoonagh, as feill dooinney;
 33. Corrym rish yn Ayr, myr t'eh ny Yee : as ny s'inshley na'n Ayr myr t'eh ny Ghooinney.
 34. Eshyn, ga t'eh Jee as Dooinney; foast cha vel eh jees, agh un Chreest. [20]
 35. Unnane; cha nee liorish chyndaa yn Jeeys gys feill : agh liorish goaill yn Dooghys-dooinney gys Jee;
 36. Unnane ooilley cooidjagh : cha nee liorish coyrt yn derrey ghooghys son y dooghys elley : agh liorish Unnaneys dy Phersoon.
 37. Son myr ta'n annym resoonagh as feill un dooinney : myr shen ta Jee as dooinney un Chreest;
 38. Ren surranse son y saualtys ain : hie sheese gys niurin, dirree reesht yn trass laa veih ny merriu :
 39. Hie eh seose gys niau, t'eh ny hoie er laue yesh yn Ayr, Jee Ooilley-niartal : veih shen hig eh dy vriwnys ny bioee as ny merriu.
 40. Ec y cheet echeysyn nee dy chooilley ghooinney girree reesht lesh nyn girp : as nee ad coontey choyrt son nyn obbraghyn hene.
 41. As hed adsyn t'er n'yannoo dy mie, ayns y vea dy bragh farraghtyn : as adsyn t'er n'yannoo dy olk, ayns yn aile vees dy bragh er-mayrn.
 42. Shoh yn Credjue Cadjin (Creestee) : mannagh jean dooinney eh y chredjal dy firrinagh, cha vod eh v'er ny hauail.

Gloyr dy row gys yn Ayr, as gys y Mac : as gys y Spyrryd Noo;
Myr ve 'sy toshiaght, ta nish, as vees dy bragh : seihll gyn jerrey. Amen.